Skip to main content

Акроникс

Акроникс е состојба во која ноктот отстапува од својата нормална насока и е вграден во околното дермално ткиво. Острите болки и идните инфекции може да влијаат на секојдневниот живот, па дури и на психолошката состојба на пациентот.

Одвикнувањето од несоодветни и тесни чевли и сечењето нокти на неправилен начин се најчеста причина за акроникс, но исто така одредени генерички фактори може да го поттикнат.

Спротивно на она што генерално се претпоставува, третманот не вклучува отстранување на ноктот бидејќи проблемот не произлегува од самиот нокт туку од наборот на ноктите кој е составен дел на ноктот и е поставен под него. Поради оваа причина, проблемот што опстојува на папката за нокти треба да се коригира хируршки.